top of page

Služby

Návrh staveb

Návržení stavby je jednou z nejdůležitějších fází v rámci přípravy investičního záměru. Pro správný návrh je ale třeba vhodně definovat zadání, které stanoví očekávání investora. Rádi budoucím investorům připravíme nejenom studii, ale provedeme je celým procesem definování, očekávání, či pomůžeme s výběrem stavebního pozemku.

 

Studii připravíme v souladu s požadavky a investičními možnostmi investora tak, aby navržené řešení maximálně odpovídalo očekáváním investora. Případné připomíky zapracujeme a pro lepší představu vše ukážeme i ve 3D.

 

Neváhejte nás oslovit již v okamžiku, kdy teprve formulujete svůj záměr.

Projektová činnost ve výstavbě

Projekt je technickým přepisem navrženého řešení do podoby požadované úřady či realizátory stavby. V rámci přípravy projektu je třeba vhodně vyřešit všechny technické komplikace a kolize, efektivně dimenzovat konstrukce a navrhnout technicky proveditelná řešení.

 

Zajišťujeme všechny stupně přípravy dokumentace, od dokumentací pro umístění stavby, přes dokumentace pro povolení stavby, realizaci stavby, kladečské plány až výrobní dokumentaci. Spolupracujeme s ověřenými specialisty všech profesí, se kterými jsme schopni připravit komplexní dokumentaci řešící všechny aspekty staveb.

 

Bez kvalitního projektu nemůže vzniknout kvalitní dílo.

Inženýrská činnost ve výstavbě

Zajištění nezbytných povolení pro stavbu je v dnešním zákony svázaném světě nejenom časově velmi zdlouhavý proces, ale především pro nezkušené investory jde o velmi vyčerpávající zážitek.

 

Ušetřete si svůj čas i energii na věci, které Vás těší, a přenechte vyřizování povolení a komunikaci se všemi orgány a správci sítí na nás. Jsme znalí nejenom procesu povolování staveb, ale i návazností. Zajistíme pro investory veškerou komunikaci s úřady a dotčenými orgány, jejich případné připomínky zapracujeme zpětně i do projektů. Zajistíme nezbytná povolení, ať už se jedná o umístění staveb, nebo jejich stavební povolení.

 

V případě zájmu investora o zrychlení řízení umíme k povolení stavby použít institutu veřejnoprávní smlouvy.

Dohled nad realizací staveb

Realizace stavby je kritickou fází investičního záměru. Stačí malá chyba při provádění stavby a investor pak už nemusí získat vysněnou představu v podobě, jakou si vysnil. Neřízená realizace se tak po chvíli stává pouze hledáním kompromisů mezi tím, co si investor přeje a tím, co ještě může. 

 

Pro docílení perfektního provedení stavby je nutná dokonalá znalost projektu a předvídavost osoby konající dohled nad stavbou, aby dokázal dopředu identifikovat případné kolize.

 

Kdo jiný by měl znát projekt lépe, než jeho autor?

Obchodní podmínky
bottom of page