Studie kavárny při domku zvoníka u kostela sv. Alberta v Třinci

Varianta s plochou střechou

1/19

Video s vizualizací

© 2015 - 2020 petit atelier s.r.o.                                                                                                                                                                                                        jbenes@petitatelier.cz     +420 604 710 227