top of page

Obchodní podmínky

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že všechny případné vzájemné spory budou řešit smírně vzájemnou dohodou. V případě, že se nepodaří spory mezi objednatelem a zhotovitelem z této smlouvy vyřešit smírně a objednatel je současně spotřebitelem, je objednatel ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního vyřešení sporu na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

bottom of page