top of page

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019

logo kraj.png

Zaměstnanci společnosti petit atelier s.r.o. se stali mentory pro několik studentů v rámci dotačního programu „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019“. Vyhlašovatelem programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019 (dále jen „Program“) a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO: 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.
Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce.
Program je zaměřen na žáky denního studia 2. až 4. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 2. až 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem - kategorie „H“ (dále jen „SŠ“) a studenty denního studia všech ročníků bakalářského studia a všech ročníků navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. – 5. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách (dále jen „VŠ“), a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, resp. oblastí VŠ studia, uvedených v článku XVI podmínek Programu (dále jen „žáci“ a „studenti“). V rámci tohoto Programu nemohou být podpořeny stáže žáků/studentů v oborech, ve kterých již tito žáci/studenti byli podpořeni v rámci dotačních programů na podporu stáží žáků a studentů ve firmách, vyhlášených Moravskoslezským krajem v letech 2017 - 2018. SŠ a VŠ musí mít sídlo na území Moravskoslezského kraje.

bottom of page