Rodinný dům Šternberk#2

08 _ perspektiva centrální obývací části s výstupy na pobytovou terasu a prohlubeň s ohništěm; vlevo
08 _ perspektiva centrální obývací části s výstupy na pobytovou terasu a prohlubeň s ohništěm; vlevo

17a_ variantní řešení _ rovná sřecha _ omítka imitující beton
17a_ variantní řešení _ rovná sřecha _ omítka imitující beton

04___perspektiva_vstupu_a_krytého_stání_od_severu___perspektiva_objektu_z_východu
04___perspektiva_vstupu_a_krytého_stání_od_severu___perspektiva_objektu_z_východu

08 _ perspektiva centrální obývací části s výstupy na pobytovou terasu a prohlubeň s ohništěm; vlevo
08 _ perspektiva centrální obývací části s výstupy na pobytovou terasu a prohlubeň s ohništěm; vlevo

1/21