top of page

Vizualizace - přístavba domova důchodců v Karviné

Vizualizace DD, Karviná
Přístavba a stavební úpravy stávajícího bloku D domova důchodců v Karviné. Záměrem bylo zvýšení standadrdu pokojů při zlepšení dostupnosti hygienického zázemí pro klienty domova. 
bottom of page