• ZB

Jsme členy hodnotící komise Smart space & Living


Náš hlavní architekt se stal členem hodnotící komise soutěže pro architekty a projektanty jejímž vyhlašovatelem je Asociace chytrého bydlení.

Jedná se o soutěžní přehlídku pro architekty, projektanty, která je dvoukolová – v 1. kole vybere hodnotící komise nejlepší projekty a ve 2. kole budou tyto projekty zveřejněny na stránkách soutěže pro hlasování veřejnosti.

Nejedná se tedy o soutěž pro získání veřejné zakázky, jako jsou zveřejněny např. na stránkách ČKA. Tato soutěž není anonymní a je zaměřena na osvětu chytrého bydlení, nových řešení a inspirací.

http://www.achb.cz/soutez/​


0 zobrazení

© 2015 - 2020 petit atelier s.r.o.                                                                                                                                                                                                        jbenes@petitatelier.cz     +420 604 710 227