top of page

Přístavba domova důchodců v Karviné

Přístavba domova důchodců

Přístavba a stavební úpravy stávajícího bloku D domova důchodců v Karviné. Záměrem bylo zvýšení standadrdu pokojů při zlepšení dostupnosti hygienického zázemí pro klienty domova. 

bottom of page