Přístavba domova důchodců v Karviné

Návaznost nové přístavby na stávajíc
Návaznost nové přístavby na stávajíc

Stávající blok s vystupující částí r
Stávající blok s vystupující částí r

Interiér typické koupelny v přístavb
Interiér typické koupelny v přístavb

Návaznost nové přístavby na stávajíc
Návaznost nové přístavby na stávajíc

1/15
Přístavba domova důchodců

Přístavba a stavební úpravy stávajícího bloku D domova důchodců v Karviné. Záměrem bylo zvýšení standadrdu pokojů při zlepšení dostupnosti hygienického zázemí pro klienty domova.